نتایج کلمه کلیدی

معاون نظارت بر چاپ قرآن سازمان دارالقرآن الکریم می‌گوید: برخی ناشران با اینکه برای انتشار قرآن، کاغذ با ارز دولتی دریافت می‌کنند اما قرآن را گرانتر از حد معمول آن عرضه می‌کنند.

عصر شیعه : واشویی مدیر نشر ماهی در "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو بیان داشت ؛ بی وجدانی و عدم تخصص در تالیف کتاب سبب شده است چاپ " کتاب بد " روز به روز افزایش یابد.

صفحه 1 از 1