نتایج کلمه کلیدی

استاد فلسفه دانشگاه تهران معتقد است بعد از انقلاب اسلامی کارهایی که برای نهج‌البلاغه صورت گرفته صوری، سطحی و برای تظاهر بوده، نتیجه این اقدامات مشخص نیست و توقع بیشتری می‌رود.

عصر شیعه : پژوهشگر و مصحح نسخ خطی اسلامی معتقد است گزارش بیرمنگام با مستندات تاریخی مطابقت ندارد و در این گزارش دست‌های دشمنان اسلام کاملا عیان است.

صفحه 1 از 1