نتایج کلمه کلیدی

قرن نوزدهم و بیستم میلادی عرصه فعالیت و سلطه روسیه و انگلیس در ایران بود و جمله معروف ناصرالدین‌شاه که «اگر به جنوب بروم روسیه اعتراض می‌کند و اگر به شمال بروم انگلیس» نشان از این نفوذ دارد. در همین زمان سایر کشورهای سلطه‌گر نیز به دنبال یافتن راهی برای نفوذ به ایران و کسب منافع خود بودند.

صفحه 1 از 1