نتایج کلمه کلیدی

معرفی حضرت زینب(س) در مجالس سوگواری ایام محرم به ابعاد خاصی از زندگی و شخصیت ایشان منحصر و محدود شده است و این مسأله با توجه به مقام بلند حضرت زینب(س) در توحید و تسلیم و رضا و بهره‌ای که می‌توانیم از رهگذر تفکر در نگاه ایشان به مسائل زندگی ببریم، محرومیت کمی نیست، «خصائص زینبیه» فرصت خوبی برای جبران این نگاه‌های محدود و...

صفحه 1 از 1