نتایج کلمه کلیدی

دکتر سیدمرتضی کاظمی‌دینان: بعد از اوجگیری اعتراضات مردمی در بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون، رژیم بحرین به‌طور مستمر و البته با شدت و ضعف‌هایی به سرکوب و قلع‌وقمع معترضان مشغول بوده است...

عصر شیعه : انجمن حقوق بشر بحرین با صدور گزارشی موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی دولت بحرین در بازده زمانی 8 روزه از جمله صدور 231 سال حبس برای شهروندان را منتشر کرد

صفحه 1 از 1