نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : بار دیگر خبرهایی از شیعیان شهید پاراچنار و شیعیان نیجریه که شهید شدند و باز فریادی از میان نطق تاریخی مرتضای شهید در عاشورای سال ۴۸ به گوش می رسد که اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است و مورد ملامت نیست.

عصر شیعه : در درگیری و یورش ارتش این کشور به منزل «شیخ زکزاکی» رهبر شیعیان،‌ علاوه بر همسر و پسر او بیش از ۳۰۰ تن از شیعیان به شهادت رسیدند.

صفحه 2 از 2