نتایج کلمه کلیدی

بعد از گذشت بیش از 660 روز از فوت پدرِ گرانقدر، سرانجام پیامی از وزارت ارشاد دریافت کردم. خدای را به این نعمتِ عظیم شاکرم...

به خاطر حجم کار و تعجیل در جمع آوری مطلب دور از واقعیت می‌دانم که آقای جعفریان همه مطالب ارج نامه را به دقت خوانده باشد و بعضاً نسبت‌هایی به استاد خسروشاهی داده شده که جای اغماض نیست.

فرزنده زنده‌یاد هادی خسروشاهی ضمن کم‌مایه خواندن کتاب «هادی‌نامه» که به‌کوشش رسول جعفریان درباره پدرش منتشر شده است، در عین حال کتابِ چاپ شده با همین موضوع ازسوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را اثری قابل استناد و محققانه دانست.

غم خشکسالی فروکش کرده و غم بیماری فراگیر شده است. در این ماههای پر ملال، والد معظم آیت الله سید هادی خسروشاهی نیز رخ در نقاب خاک کشید.

صفحه 1 از 1