نتایج کلمه کلیدی

آیت‌الله خسروشاهی با ادبیات دنیا آشنا بود و مهارت گفت‌وگو را به دست آورده بود. چندزبان می‏دانست. به‌معنای واقعی کلمه تقریبی بود. برخی افراد شاید به علوم مختلف تسلط داشته باشند یا آرای اندیشمندان را به‌خوبی بلد باشند؛ اما چه‌بسا مهارت تبلیغی و تقریبی نداشته باشند...

آیت‌الله اراکی؛ دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در برنامه تلویزیونی «شب روایت» به بیان توضیحاتی در مورد ویژگی‌های علمی و شخصیتی و خدمات استاد خسروشاهی پرداختند که مشروح بیانات ایشان را در ادامه می‌خوانید.

صفحه 1 از 1