نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : روز هفتم محرم، سه روز پیش از شهادت امام، عبیداللّه به عمر سعد نگاشت: «...به هوش باش! وقتی نامه ام به دستت رسید، به حسین(علیه السلام) سخت بگیر و اجازه نده از آب فرات حتی قطره ای بنوشد و با آنان همان کاری را بکن که آنان با بنده پرهیزگار خدا عثمان بن عفان کردند. والسلام.»1

عصر شیعه : این کتاب به سیاق کتاب­ های تاریخ شفاهی نوشته نشده بلکه نگارنده با جمع­ آوری یکصد روایت از نزدیکان این شهید سعی داشته تا تصویر شهید دهقان امیری را در ذهن خواننده ترسیم کند.

صفحه 1 از 1