نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : مدیر گروه روزه‌داری اسلامی پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: متأسفانه آموزش پزشکان ما در مورد روزه‌داری و بیماری‌ها بسیار کم است و عملاً هیچ آموزشی در دوره پزشکی عمومی و تخصصی در مورد روزه‌داری به صورت یک واحد مصوب دانشگاهی تا به امروز نداشته‌ایم.

صفحه 1 از 1