نتایج کلمه کلیدی

مبنای کار ساخت ضریح امام حسین(ع) استفاده از کمک‌های مردمی بود که خاطرات تکرارناپذیری را از هدایای بسیار کوچک تا مبالغ گزاف و 91 کیلوگرم طلای خالص را رقم زد که از سر عشق و ارادت مردم به امام حسین(ع) در هر لباس،‌ دین و اعتقادی صورت می‌گرفت.

صفحه 1 از 1