نتایج کلمه کلیدی

«میته سن» معتقد است، رنجی که حضرت زهرا(علیهاسلام) برای بقای اسلام کشیده وظیفه سنگینی بر دوش زنان مسلمان گذاشته است. بهترین درسی که از مادر امت اسلام آموختم، حفظ حجاب در کنار همه فعالیت‌های سیاسی و علمی است.

عصر شیعه : امروز کسی در جامعه جرأت ندارد درباره مسأله «حجاب» به عنوان یکی از قوانین اسلامی در یک کشور اسلامی، سخنی بگوید، تذکری بدهد و یا به عبارتی «امر به معروف و نهی از منکر» کند، زیرا بسرعت انگ می‌خورد که «به تو چه ربطی دارد و چرا پا روی آزادی دیگران می‌گذاری؟»

صفحه 1 از 1