نتایج کلمه کلیدی

در پی اقدام عربستان به اعدام ۴ شیعه که در تظاهرات های مسالمت آمیز خیابانی شرکت کرده بودند، یک پایگاه وابسته به شیعیان این کشور، این اقدام را جنایت جدیدی در کارنامه سیاه عربستان توصیف کرد.

صفحه 1 از 1