نتایج کلمه کلیدی

در کتاب مقدس مسیحیان سخنی درباره نوح(ع) و کشتی او به میان نیامده و هر چه هست در بخش عهد عتیق یا همان تورات یهودیان است.

عصر شیعه : فعالیت مسیحیت تبشیری در ایران موضوعی بود که محور اصلی بحث در میزگرد "گفت و گوی سیاسی" سه شنبه بعدازظهر رادیو گفت وگو را به خود اختصاص داد.

صفحه 1 از 1