نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : امیرالحاج ایران با بیان این که طی ۱۴ سال گذشته ۹۰ هزار حاجی در موسم حج کشته شده اند گفت: با وکالتی که با بیش از ۴۰۰ خانواده شهید منا گرفته ایم به دنبال پیگیری این فاجعه از مجامع حقوقی بین المللی هستیم.

عصر شیعه : وقتی به گذشته رجوع می کنیم می بینیم که آل سعود فقط در ۱۰۰ سال گذشته ۴۰۰ هزار نفر را در شرق عربستان به شهادت رسانده است.

عصر شیعه : معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب، اظهار کرد: از سال 2003 تا 2015 تقریبا یک میلیون شیعه به دست جریانات تکفیری کشته شده اند .

صفحه 1 از 1