نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : محمد رسولی شاعر خوب کشورمان در واکنش به کشتار وحشیانه شیعیان در کشمیر و برای سکوت جامعه جهانی در این خصوص شعری سروده است.

عصر شیعه ـ یک ماه و نیم پس از قیام مردم بحرین برای تحقق خواسته‌های مشروع خود، آنها نه تنها به این خواست‌ها نرسیدند، بلکه در ادامه با اشغال سرزمین‌شان توسط بیگانگان سعودی، اماراتی و کویتی مواجه شدند تا همراه با مزدوران وابسته به آل‌خلیفه اقدام به قتل عام مردم و سرکوب شدید آنها کنند.اما آنچه در این میان به نظر با واقعیت‌های میدانی و عملکرد آل‌خلیفه بسیار همخوانی دارد، شباهت‌هایی است که میان این رژ

صفحه 1 از 1