نتایج کلمه کلیدی

پژوهشگر مرکز تخصصی تفسیر حوزه با تاکید بر اینکه بر اساس آیات قرآن و روایات اهل‌بیت (ع) میان استغفار و گشایش در رزق و روزی رابطه مستقیم وجود دارد به پاسخ به این شبهه که چرا کشورهای مرفه جهان با وجود اینکه فاقد ایمان هستند در رفاه به سر می‌برند پرداخت.

صفحه 1 از 1