نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : «کم‌کوشی» یعنی تلاش کمتر برای انتقال بیشتر اطلاعات، «پرهیز از رسمیت» و «اسفتاده از متن- تصویر» سه اصل بنیادین در زبان‌شناسی اینترنت است. در آینده‌ای دور، زبان فارسی به عنوان زبان رایج نوشتار خواهد مرد. شواهد و قراینی موجود است که مهم‌ترین آن‌ها مسئله شکاف زبانی ناپایدار میان زبان گفتار و نوشتار است.

صفحه 1 از 1