نتایج کلمه کلیدی

تحلیلگر سیاسی و معارض سرشناس عربستانی در واکنش به تحولات اخیر مناطق شیعه نشین عربستان و سرکوب بی امان شیعیان، گفت رژیم آل سعود دچار جنون شده و بنیان این رژیم در حال اضمحلال و فروپاشی است.

صفحه 1 از 1